กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:27:40
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๘.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๕.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง        ๒-๓ องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๙ ก.พ. ๕๕ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ   ภาคตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.ร้อยเอ็ด ๒๖.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้ม มีเมฆบ้างประปราย (นางสมใจ คำภาโคตร์)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง ต.สังคม อ.หนองคาย ท้องฟ้าครึ้ม เมฆหมอกค่อนข้างมาก (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.ห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ท้องฟ้าหลัว คาดว่าจะเกิดจากหมอกควัน (นายสมัย จำปานิล)

- บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควัน กลางวันอากาศร้อน (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี กลางวันอากาศร้อน (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประยอม แสนโต)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชรินทร์ ใจงาม)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสุทธิ กาญจนสมบัติ)

- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆหมอกบ้าง อากาศดี (นายวีระชัย เนื่องมหา)

- บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศอบอ้าว ท้องฟ้าครึ้ม (นายธวัช วโรดม)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าโปร่ง (นายองอาจ เพิ่มทรัพย์)

- บ.หัวหิน ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสาธิต สอนทวี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS