กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_สพาภอากาศเช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มอากาศอบอ้าวมีเมฆบ้างประปราย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:45:09
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_สพาภอากาศเช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มอากาศอบอ้าวมีเมฆบ้างประปราย_นางสมใจ คำภาโคตรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS