กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:47:03
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๒.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ RYUKYU ISLANDS, JAPAN ไม่มีรายงาน     ความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุ      ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ ๒๗-๒๙ ก.พ. ๕๕ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง   

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.สตูล ๓๘.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.โคกนกพัฒนา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายดอกจวง บุตรโคตร)

- บ.ต่างแดน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสถิตย์ จันทร์สว่าง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.โนนสระ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมพาน ไพเขียว)

- บ.คลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเกบ ศรียานเก็ม)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งดี อากาศดี เย็นสบาย (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.เขาโหรง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย (นางจีรนาถ สินอนันต์)

- บ.ไสท้อน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้อากาศเย็นสบาย ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนฝนตกปรอยๆ (นายการุณ ศรีเกตุ)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายมานะ สะมาลี)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อากาศแจ่มใสดี (นางปทุมทิพย์ นวนยานัส)

- บ.โคกสะแกราช ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย (นางทัศนีย์ พิณจะโป๊ะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS