กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:33:04
 

 รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๖.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ้น เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น
เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๕๐.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งดินดำ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ควน ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิรันดร์ เกื้อบุตร)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นายสมพร อักษรเนียม)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายสมใจ กองขุนชาติ)

- บ.ช่องไม้ดำ ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายมะยาซิง คอเลาะ)

- บ.สำนักเนียน ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายบุญโชติ เฉลิมเกียรติ)

- บ.หุบกะพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นางโสภา ทองมี)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส (นายชาญ บัวทอง)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ยังไม่มีฝนตก (นายสนทยา คูหาวรรณ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS