กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช่องไม้ดา ม.5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:35:02
 
บ.ช่องไม้ดา ม.5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนเมื่อวานช่วงเย็นมีฝนตกเล็กน้อย_คุณมะยาซิว กอเลาะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS