กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:32:28
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด ในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก             เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๗.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า   ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง สำหรับในช่วงวันที่ ๑-๔ มี.ค. ๕๕ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อ่าวไทยมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตรในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.สตูล ๒๔.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ท่าคลอง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอมร เดชอารัญ)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.มะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิพล เชยสูงเนิน)

- บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมจิตร โอดจันทึก)

- บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้อากาศดี แจ่มใส มีเมฆน้อย (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อากาศแจ่มใสดี แดดออกจัด (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.ป่าก่อ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใสดี (นายประเสริฐ เอ้งฉ้วน)

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เช้านี้อากาศร้อน ท้องฟ้าโปร่ง (นางนุจรินทร์ สีหานาม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS