กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:42:50
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง สำหรับภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุม
ทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.กะปง จ.พังงา ๒๘.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

- บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางบุญหนัก เอกา)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายจริต แสงทอง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย (นายสมบูรณ์ แช่อึ่ง)

- บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสำรวย มากมี)

- บ.โคกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสุบิน สุดแสวง)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศดี เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายชรินทร์ ใจงาม)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องแจ่มใส อากาศดี (นายวิรัตน์ สังขนาค)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส มีลมกันโชกแรง (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝน (นายธีระพล แสดศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS