กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๖.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU , JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก            ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง สำหรับภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุม      ทำให้มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง ๑ – ๒ วัน

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๕๐.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ เนตรวิเชียร)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางวรรณี บุตรดี)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายพนม ญาติพิมล)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชาญ บัวทอง)

- บ.ศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายนิพนธ์ ปินตัน)

- บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุวิทย์ มาลี)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายโสภณ คมขำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS