กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:43:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๗.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
EASTERN HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุม ทำให้มีฝนเป็นแห่งๆในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๗๓.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน (นายบัว บุตรโคตร)

- บ.ตาลเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆ (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.นาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง (นายบุญถ้วน เนตรภักดี)

- บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี สภาพอากาศเช้านี้อากาศแจ่มใสดี ไม่มีฝน (นายสมพงษ์ มาตารักษ์)

- บ.ทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายน้อย นามมะ)

- บ.แสงอรุณ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นางวงค์เดือน เถากาวงค์)

- บ.บางเหมาะ ต.ตะกุดเหนือ อ.วิภาวะดี จ.สุราษฏร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน (นายมานพ พลภักดี)

- บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สภาพอากาศท้องฟ้าโปร่งใส (นายพนม ญาติพิมล)

- บ.ศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีเมฆเล็กน้อย (นายสมบูรณ์ ดำรงค์อ่องตระกูล)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆมีเมฆ มีแดดอ่อน (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าอากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.คลองเนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เช้าวันนี้ท้องมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (น.ส แตง สันม่าแอ)

- บ.นา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายปรีชา อุดมศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS