กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:44:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

         - วานนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๖.๓๓ น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด ๓.๐ ริกเตอร์ บริเวณตำบลชะแล อำเภอ  ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะแล สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย และไม่พบความเสียหายแต่อย่างใด (สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ   ภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทำให้ มีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ สถานีเกษตรคอหงษ์ จ.สงขลา ๔๓.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่างิ้ว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.วังสมบูรณ์ ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางนิภา บุญมาก)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ไสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- ถนนนาเกลือ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ปัตตานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยุทธนา ยศศิริ)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.เมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้าน้ำท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายหมีด บิลอะหลี)

- โรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (ร.ต.ต.วิเชียร มาศแก)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ท้องฟ้าโปร่ง แดดออกจ้า ไม่มีฝนตก (นายประทีป คงมีศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS