กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:47:11
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๖ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MASBATE REGION, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒.สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป เว้นแต่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกที่เข้าปกคลุมภาคใต้ยังคงทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่สถานีเกษตร จ.ยะลา ๕๒.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายนายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.หนองเอื้อง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๔ (นายทองมัน ทองรอง)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนัด ช่างเหล็ก)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

- บ.ท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุชีพ เมืองเก็ด))

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.ท่าคลอง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันนี้อากาศแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกหนัก (นายสมัคร สำนักพงษ์)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นางสุขขี จันทร์คร)

- บ.ห้วยพล ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อคืนมีฝนตก (นายไชยชิต เวชกุล)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS