กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๖ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๗ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๑.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
TONGA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวัน สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้
มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.สิเกา จ.ตรัง ๓๖.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.ลำแพะ ต.ปากแจ้ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพินิจ ชูชื้น)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ผังปาล์ม ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทศพร โคกเขา)

- บ.วังนาใน ต.น้ำขุ่น อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางวรรณนี หมุนเอียด)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางคันธิยา คมกล้า)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางจุฬาภรณ์ เจ๊สาน)

- บ.ยอดเสน่ห์ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสัจจะ กลังการ)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

- บ.แถลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วันนี้อากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS