กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:08
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
CERAM SEA, INDONESIA ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว
คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (๘ มี.ค.๕๕) ในขณะที่
ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งพายุฤดูร้อนนี้จะเริ่มบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อนในระยะแรก ส่วนภาคเหนือ และภาคกลาง จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจาก พายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๘-๑๑ มี.ค. ๒๕๕๕ ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ทับปุด จ.พังงา ๔๖.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.นา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชูศักดิ์ แสงชูทอง)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- สถานีวิทยุ ๙๗.๗๕ MHz ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวิเชียร ทองรอง)

- บ.โนนแสงเพชร ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายอนุพันธ์ เกาะปะทุ)

- บ.ค้อ ต.โซง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสมัย คำเหลา)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประทีป โถเรศ)

- บ.หนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (นายเจริญ สันศิริ)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายอารีย์ มูสีดำ)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS