กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:03
 
บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน  คุณจรัญ โกมินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS