กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเจริญ ม.7 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:10:10
 
บ.โนนเจริญ ม.7 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย คุณสงัด มะศรีหา
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS