กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๒๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๑๐๕.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอำนาจ ผุดผาด)

- บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสายเฮียง เชียงฮาย)

- บ.โคกนกพัฒน์ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางดอกจวง บุตรโคตร)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายทองสุข แพงทอง)

- บ.วังสาบ ต.วังสาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายดุสิต สีพันบุญ)

- บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายนา เนยกิ่ง)

- บ.หนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสุเนตร ขอต่อกลาง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

- บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพงษ์ มาตะรักษ์)

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิทย์ ภักมี)

- บ.ท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญไทย วังคีรี)

- บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางอรัญญา สุขสากล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS