กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:02:05
 

  รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๖.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๘๒.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ห้วยพลู ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสงวน กลัดแสง)

- บ.พุบอน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอัครพนธ์ พุ่มโลก)

- บ.เข็ดกา ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสราวุธ ผิวผาด)

- บ.ทุ่งตาแก้ว ต.นาหู อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมชัย พวงเหยียว)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

- บ.บางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวัฒนา บุญยะแต่ง)

- บ.น้ำคิว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสนั่น แสมโสดา)

- บ.หนองหญ้าปล่อง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิทย์ ภักมี)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีรวงษ์)

- บ.อิมัง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางอรัญญา สุขสากล)

- บ.หินโง่น ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร สุขษา)

- บ.ห้วยแห้ง ต.ขะเจจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายแสงเมือง มากันทา)

- บ.ยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายฤทธิ์ จุ่มถา)

- บ.สบสะปาด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอุทร มีศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS