กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. สภาพวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:02:25
 
บ.บ่อสี่เหลี่ยม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. สภาพวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน คุณวัฒนา แซ่ฟุ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS