กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:33:13
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๗.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

         - วานนี้ (๑๔ มี.ค. ๕๕) เวลา ๑๖.๐๘ น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด ๖.๙ ริกเตอร์ ในทะเล บริเวณนอกชายฝั่งเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น และพบว่ามีคลื่นสึนามิ ความสูง ๒๐ เซนติเมตร ซัดเข้าชายฝั่งจังหวัดฮอกไกโด และจังหวัดอาโอโมริ โดยที่ประชาชนบริเวณริมฝั่งทะเลได้รับคำเตือนและอพยพไปสู่ที่ปลอดภัยก่อนหน้าแล้ว (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าว       มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๗๕.๓ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.บ้องตี้บน ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายนพณัช  มงคล)

- บ.ทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐.๕ มม. (นายสมหมาย  อินทรพรหม)

- บ.วังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายตา  โคตรภูเขียว)

- บ.สันขี้เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายแดง  กาวิลตา)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชาญ  ชุมบุตร)

- บ.หาดงิ้ว ต.วังกระแจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุเทพ  กลีบเมฆ)

- บ.ชีน้อย ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุวิทย์  มาลี)

- บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหลาน  จันทะ)

- บ.ปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวัลลพ  นาหลวง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมบูรณ์  แซ่อึ่ง)

- บ.นาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอาคม  มหาศรีกาญจน์)

- บ.ผักฉีด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประพันธ์  ถิ่นเกาะยาว)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ  แซ่เตี้ยว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS