FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วิทยุชุมชน ม.9 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีแดดเล็กน้อย เมื่อวานตอนเย็นมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 15 มี.ค. 2555 08:20:09
 
บ.วิทยุชุมชน ม.9 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีแดดเล็กน้อย เมื่อวานตอนเย็นมี_คุณธีรพล จาดดำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel