FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน

วันที่ 21 มี.ค. 2555 07:40:40
 
บ.น้ำมุด ม.16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน_คุณสรัตน์ อินโบราณ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel