กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ค้อ ม.7 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.25น.
 
บ.ค้อ ม.7 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน_คุณสมัย คำเหลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS