กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย หมู่ 1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:15:29
 
บ.ตาพลาย หมู่ 1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่าย_คุณ วิเชียร ถีระวงษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS