FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ หมู่ 4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 24 มี.ค. 2555 10:44:20
 
บ.ไร่เหนือ หมู่ 4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ วินัย จันทร์เทพ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel