FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.ส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 26 มี.ค. 2555 07:32:23
 
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.ส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม. สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อย_คุณปรีชา เกิดส้ม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel