กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 14:10:17
 
บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนหยุดตกแล้ว_คุณ คำมี วรยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS