กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ร.ร.บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15:50:42
 
ร.ร.บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกปรอยๆ_คุณ อำนาจ ผุดผาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS