กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 13:40:57
 
บ.แม่นาเรือสันทราย ม.9 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่ไม่มีฝน_คุณปรีชา ปัญญาวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS