กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากเหตุแผ่นดินไหว4.3 M บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:42:20
 
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_จากแผ่นดินไหวเครือข่ายทธ.ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน _คุณวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS