FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:18:24
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ เหตุการณ์แผ่นดินไหว

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก                                      เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึง  ร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้น อนึ่ง ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกา ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๘๒.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.บ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธีรภัทธ ลือรักษา)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.สันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสมียร สายสังข์)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประเทือง ใจเงิน)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจิตร วงศ์กำ)

- บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนิยม แซ่จ่าว)

- บ.ไร่บ้า ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสันติพงษ์ ความสุขลำ)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญเลิศ ปั่นทองคำ)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพูล หนูพัฒ)

- บ.ห้วยรางโพธิ์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ฉายาสกุลศิลป์)

- บ.ควน ต.เทพกษัตร์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุปผา จิตมัน)

- บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายชวน ผสม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel