กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:57:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ เหตุการณ์แผ่นดินไหว

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก                                      เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย EASTERN TURKEY ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ถึงเป็นแห่งๆ
กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๗๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศิริ หวานแก้ว)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

- บ.สวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธานินทร์ ชูประหยัด)

- บ.เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรีชา ทองบำรุง)

- บ.ในเขียว๑ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสัญญา ผกากอง)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระรอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายณัชพงศ์ชัย ยี่รัมย์)

- บ.ปลายธารรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายไพจิตร บุญชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 
          - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS