กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:31:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ เหตุการณ์แผ่นดินไหว

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๓.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก                                      เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม ถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     และภาคเหนือของประเทศไทยในวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ โดยเริ่มในภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีลมตะวันตกพัดปกคลุม ทำให้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เขาคราม จ.กระบี่ ๖๐.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชวน อินชู)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.อ่าวไอไทร ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร กลอไล่)

- บ.วังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก (นายศรัทธา ณะเตีย)

- บ.หินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมนึก แก้วพิทักษ์)

- บ.ท่าคลอง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายภมร เดชลารัญ)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุขเกษม แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS