FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาปู่ หมุ่ 1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฟ้าแล๊บ ฟ้าร้องเล็กน้อย

วันที่ 21 เม.ย. 2555 09:36:12
 
บ.เขาปู่ หมุ่ 1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฟ้าแล๊บ ฟ้าร้องเล็กน้อย_คุณ สุขเกษม แสงทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel