FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:19:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก                                      เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NORTH INDIAN OCEAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้            มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ๕๐.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.หนองน้ำแดง ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายล่อง อุดมศรี)

- บ.ในหาน ต.ภูไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ตรองนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศอุ่นๆ ไม่มีฝนตก (นายชะบา ยุทธวิสิทธิ์)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายไพฑรูย์ รัตนาจารย์)

- บ.คลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายอาสัน เกื้อชาติ)

- บ.ทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางยดลหลา นาวาเดช)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประสิทธิ์ สุดประเสริฐ)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมยศ สุขอิ่ม)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ประเวชไพล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel