FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:00:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๕.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก                                      เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA,INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๙ เม.ย. ๕๕ บริเวณความ
กดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ๒๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวิเชียร ถีระบุตร)

- บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวิไรวรรณ อุดมทรัพย์)

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายฉลอง พันธนาคิน)

- บ.บ่อไร่ ต.เกาะช้าง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.แม่ฮู้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายหวัง กาใจ)

- บ.ห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางละไม ใจห้าว)

- บ.ปากคู ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไพรัช พัฒน์จีน)

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.โชคอำนวย ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยวิรัตน์ ดวงไสย)

- บ.คูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายอุดม ขาวพรม)

- บ.วังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายนิยม ไชยถาวร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel