FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐๓.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๐ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ CENTRAL ALASKA ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้ (๒๖ เม.ย.๕๕) ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางแห่ง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ไว้ด้วย

            สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ปัตตานี ๖๘.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.หนองว้า ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณรงค์ สมรมิตร)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจีระศักดิ์ บัวอยู่)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสถิต ลู่ตาม)

- บ.บนควร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

- บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบัว บุตรโครต)

- บ.โคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสายเฮียง เชียงฮาย)

- บ.หนองแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเมืองสิงห์ มงคล)

- บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส แดดจัด ไม่มีฝนตก (นายพุฒ ประดิษฐ์)

- บ.โป่ง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายคำแสงจันทร์ แสวงบุญ)

- บ.ย่านขาว ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.วังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายฉลาด คำศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel