FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 27 เม.ย. 2555 07:40:49
 
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_คุณวิเชียร ถีระวงษ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel