กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ไว้ด้วย

         สำหรับทะเลอันดามันและภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.ยะลา ๘๒.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

- บ.ไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุวิทย์ คงหวาน)

- บ.ปากแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวิเชษฐ์ คงอินทร์)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอารีย์ มูลีดา)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.กำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายล้าหมาด หาญจิตร)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศักดา พุทธประเสริฐ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS