กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาดเสริม หมู่ 1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:56:01
 
บ.ตาดเสริม หมู่ 1 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ ทรงเดช พลทำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS