กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง หมู่ 3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าวมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:07
 
บ.ผาแดง หมู่ 3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน อากาศร้อนอบอ้าวมาก_คุณ สมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS