FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก                          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๔๐ น. ตามเวลาประเทศ บริเวณ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ กับมี
ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้

 

 

 

 

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อบต. ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ๔๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

          - บ.บางกัน ต.น้ำหัก .คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายเจริญ จันทร์ปาน)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลอย ปาคา)

- บ.แม่เตี๊ยะใต้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญตัน ถาลาวิน)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายมงคล เจริญสุข)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

- บ.ปากกูด ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายไพรัช พัฒน์จีน)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายพรสถิตย์ กุลรัตน์)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.ห้วยกองเลาะ ต.ป่าพลุ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสว่าง มณีเนตร์)

- บ.เขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางอมรรัตน์ กาโห)

- บ.ผังปาล์ม 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทศพร โคกเขา)

- บ.องสิต ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายธีระศักดิ์ วีระกุล)

- บ.โป่ง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นางสาวคำแสงจันทร์ แสวงบุญ)

- บ.ท่ามะปรางค์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทรงเดช พลทำ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel