FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๗.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก                          เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๔ น. ตามเวลาประเทศ บริเวณ NIAS REGION, INDONESIA ไม่มีรายงาน  ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงในระยะนี้ ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ   ๑ – ๒ วันนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตรัง ๓๗.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

          - ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง .เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.อ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหิรัญ ขนานใต้)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.เล็กตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

- บ.ท่านา ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายปฎิวัติ ประกอบแสง)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสถิตย์ ลู่ต่าม)

- บ.หินดาน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายนุกูล นุ่นน้อย)

- ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ ๒ (อ่าวนาง) ต.เกาะช้าง .เกาะช้าง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสิทธิพงศ์ นาคพัฒ)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพันธุ์)

- บ.สุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายวิโรจน์ เพชรพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel