กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง หมู่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องจากช่วงบ่าย ขณะนี้ยังคงตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15:43:11
 
บ.คลองเหลง หมู่ 6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องจากช่วงบ่าย ขณะนี้ยังคงตกอยู่_คุณ สุชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS