กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหินตั้ง ม.2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรึอ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้22มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:22:08
 
บ.เขาหินตั้ง ม.2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรึอ จ.กาญจนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้22มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มมีเมฆเล็กน้อยเมื่อวานมีฝนปรอยๆ_คุณสำเนียง แก้วตอนไพร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS