กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:02:08
 
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน คุณสมหมาย นวลศรีใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS