กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นะ หมู่ 8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 4.2 M ประเทศพม่า ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:28:05
 
บ.แม่นะ หมู่ 8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 4.2 M ประเทศพม่า ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_คุณ ธีรยุทธ อุทธาปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS