FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:56
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆในระยะ ๓-๔ วันนี้ และจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๕ นี้

        - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๓๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ห้วยน้ำเค็ม ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนุจรินทร์ สีหานาม)

- บ.บูเก็ตมู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.คลองไทร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางกันทิมา อินทร์หอม)

- บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง เหล็กดี)

- บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพูล ขุนหมื่น)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายดาว รอดด้วง)

- บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร เพชรโชติ)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ เกียงเตียด)

- บ.บางใหญ่ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชัย เพิ่มพูล)

- บ.ไทรงาม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายปรีชา แก้วสิงขรณ์)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายจริต แสงทอง)

- บ.คลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสว่าง คำแก้ว)

- บ.ปากแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิเชษฐ์ คงอินทร์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel