กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:33:22
 
บ.คลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร _สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก _คุณ สว่าง คำแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS