FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 13 พ.ค. 2555 08:26:37
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก                        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU,JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทำให้บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๓๖.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)      

- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ตกบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

          - บ.ตกบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

- บ.เนินทอง ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมควร สิทธกุล)

          - บ.หินซอง ต.จ.ปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพินิชย์)

          - บ.เขาหยวก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนรินทร์ กิจช่วยการ)

- บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอำนวย ภูธร)

          - บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถ่อน สระพล)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์)

          - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธีระพล แสดศรี)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ประเวชไพล)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิรัติ สังขนาค)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel