กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะบกเตี้ย หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า ขณะนี้ยังคงตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:32:56
 
บ.ตะบกเตี้ย หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงเช้า ขณะนี้ยังคงตกอยู่_คุณ ศิริพงษ์ ศรีงาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS